دیدمش

درخواست حذف این مطلب
برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید


دیدمش ... تنم لرزید دلم خواست محو تماشایش باشم ؛
دلم خواست تا آ عمر به او خیره باشم دلم خواست ...
اما این شرم نگذاشت ؛ چون بنفشه ای سر به زیر افکندم ؛
به زمین خیره شدم و او به آرامی از کنارم گذر کرد ؛
با خطی از عطر دورم حصار کشید این دلخواه ترین اسارتی است ؛
که عادلانه ترین حکمش حبس ابد من است
زندگیمی

درخواست حذف این مطلب

همیشه بهم میگفت زندگیمی....
وقتی رفت من بهش گفتم:مگه من زندگیت نیستم؟
گفت آدم برای رسین به عشقش باید از زندگیش بگذره....
لحظه ی قشنگیه

درخواست حذف این مطلبحس میکنم دنیاخالیست!!!

مگر تو چندنفربودی...؟؟؟

لعنتی دوست داشتنی...

تجربه

درخواست حذف این مطلب
53535365.jpg


به جایی رسیدم که دلم میگه آره
ولی تجربه میگه خفه شو

هوای عاشقی

درخواست حذف این مطلب
vmimgs101.gif

پرنده ای که رفت بگذار برود
هوای سرد بهانه است ...
هوای دیگری به سر دارد . . . !
خوشگلم

درخواست حذف این مطلب
ع و تصویر ﺧــــﻮﺷبختـﯽ ﯾـــــعـﻨــی ﺍﮔــــﻪ ﻗـــﺮﺍﺭﻩ ... ﯾـــﻪ ﭼـــﯿـــﺰﯼ ﺍﺯ ﺍﯾــﻦ ﺩﻧـــﯿــﺎ ﻣـــﺎﻝ ﺗــــﻮ ﺑﺎﺷــــﻪ ... ﻓـــﻘــﻂ ...

ﺧــــﻮﺷبختـﯽ ﯾـــــعـﻨــی
ﺍﮔــــﻪ ﻗـــﺮﺍﺭﻩ ...

ﯾـــﻪ ﭼـــﯿـــﺰﯼ ﺍﺯ ﺍﯾــﻦ ﺩﻧـــﯿــﺎ
ﻣـــﺎﻝ ﺗــــﻮ ﺑﺎﺷــــﻪ ...
ﻓـــﻘــﻂ ﻭ ﻓــــﻘــﻂ ﻗـــﻠـــﺐ همنفست ﺑﺎﺷـــﻪمطالب عاشقانه زیبا و احساسی

درخواست حذف این مطلب
مطالب عاشقانه کوتاه,مطالب عاشقانه,جدیدترین مطالب عاشقانهمن از قبل “باخته” بودم
“مچ انداختن”
بهانه ای بود؛
برای گرفتن دوباره ی “دست تو” جدیدترین مطالب عاشقانه,زیباترین مطالب عاشقانه,مطالب عاشقانه

زندگیمی

درخواست حذف این مطلب

همیشه بهم میگفت زندگیمی.... وقتی رفت من بهش گفتم:مگه من زندگیت نیستم؟ گفت آدم برای رسین به عشقش باید از زندگیش بگذره....


دیدمش

درخواست حذف این مطلب
برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید
دیدمش ... تنم لرزید دلم خواست محو تماشایش باشم ؛ دلم خواست تا آ عمر به او خیره باشم دلم خواست ... اما این شرم نگذاشت ؛ چون بنفشه ای سر به زیر افکندم ؛ به زمین خیره شدم و او به آرامی از کنارم گذر کرد ؛ با خطی از عطر دورم حصار کشید این دلخواه ترین اسارتی است ؛ که عادلانه ترین حکمش حبس ابد من است